Ý Nghĩa 14 Lá Cups– Suit of Cups

Ý Nghĩa Bộ Cups Trong Tarot Khía cạnh: Cảm xúc, mối quan hệ, lãng mạn và tinh thần. Nguyên tố chiêm tinh: Nước. Dấu hiệu hoàng đạo: Cự Giải, Song Ngư, Thiên Yết. Bộ Cups nhìn chung liên quan đến những sự việc / vật và con người vốn thuộc về cảm xúc, thường là tình […]

Read More

Ý Nghĩa 56 Lá Ẩn Phụ – Minor Arcana

Ý Nghĩa Bộ Ẩn Phụ Trong Tarot Bộ ẩn phụ (minor arcana) dù ở khía cạnh cơ bản được xem như ít quan trọng hơn về mặt tinh thần so với những lá ẩn chính (major arcana) trong bộ bài tarot, nhưng thực sự chúng không đơn thuần mang nghĩa “phụ”. Các lá bài ẩn phụ […]

Read More