10 of Cups

Bạn nên chọn kiểu người siêng năng, chăm chỉ bởi vì tính cách bạn có chút lười biếng. Mẫu người lý tưởng thu hút bạn chính là một người chịu đựng được tính cách ương bướng, lười biếng này của bạn. Người đó có thể sẽ giúp bạn trong công việc nhà hoặc chăm con để bạn đỡ vất vả.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *