Justice :  Bạn rất dễ thương, như những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Tuy nhiên, bạn vẫn có chút kiêu kỳ, bướng bỉnh. Chính vì vậy khi bạn làm sai một việc gì đó, mọi người thường không trách bạn và sẽ bỏ qua cho bạn vì họ coi bạn như một cô em gái đáng yêu, thân thiện, cần được bảo vệ và chở che.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *