King of Cups

Người ấy của bạn sẽ là người rất thấu hiểu bạn, cùng chí hướng với bạn, hai người hợp nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống. Bởi vì bạn là kiểu người có nhiều sở thích và đam mê, mỗi khi bạn yêu thích một điều gì đó, bạn sẽ hoàn toàn đắm chìm vào nó. Nếu bạn gặp một người không hiểu bạn, sở thích đều khác biệt, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn và luôn trong trạng thái một mình. Khi bạn gặp một người hiểu bạn cũng như những sở thích của bạn, lập tức mối quan hệ của hai bạn sẽ trở nên khăng khít hơn.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *