Page of Wands : “Bánh xe số phận” luôn mang tới những cơ hội bất ngờ, không thể đoán định trước. Do đó thời khắc để bạn đổi vận có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong đời bạn. Page of Wands  mở ra một cơ hội bất ngờ trong cuộc sống của bạn, phá bỏ những rào cản, những vùng an toàn mà bạn tự xây lên.  Thay vào đó là những thách thức bạn cần đối mặt có thể xảy ra ở bất kỳ thời gian nào khi cơ hội làm giàu vụt đến với bạn. Khi bạn tận dụng, phát triển được nó, đó sẽ là hành trình đi lên của bánh xe số phận. Khi bạn bỏ qua, không tận dụng được nó, đó sẽ là hành trình đi xuống của cuộc đời bạn. Bởi cơ hội bất ngờ luôn tiềm ẩn những thành công và rủi ro.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *