Queen of Cups

Mẫu người mà bạn nên tìm sẽ là một người dịu dàng, biết khoan dung những lỗi lầm của bạn. Bởi vì tính cách của bạn vốn đã khá bồng bột và nóng nảy, bạn cũng là một người thích bay nhảy và ưa dịch chuyển, nếu bạn không hoạt động bạn sẽ trở nên cực kỳ chán ngán và buồn chân buồn tay. Nếu bạn chọn một người cũng có tính cách nóng nảy, bướng bỉnh như bạn thì cuộc sống của hai người về sau sẽ luôn xảy ra cãi vã và chiến tranh lạnh.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *