Queen of Pentacles : Đừng vội nản chí, cho dù thời khắc để bạn đổi vận vẫn chưa đến. Lá bài này ám chỉ thời điểm khi mà bạn đã trưởng thành, bạn có trong tay sự từng trải, hiểu đời, đã nếm mật nằm gai, đã trải qua nhiều thất bại. Có thể khi bạn bước sang tuổi trung niên, sự già dặn, chín chắn sẽ là thứ giúp bạn nắm được những cơ hội tốt để làm giàu. Lúc này bạn hiểu mình đang ở đâu, mình có những gì, bạn kiểm soát tốt mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bằng những quy tắc và luật lệ nghiêm khắc.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *