The Devil : Chọn lá bài này cho thấy người ấy không quan tâm tới bạn. Hãy tỉnh táo hơn đi nhé bởi người này thực chất chỉ muốn dùng bạn để thỏa mãn cảm giác của mình mà thôi. Người ấy tìm đến với bạn, dành thời gian cho bạn là bởi ở bên bạn, anh/cô ấy cảm thấy vui vẻ, hài lòng với cách cư xử của bạn và để tìm cho mình khoảng thời gian dễ chịu, chứ thực tâm họ không nghĩ nhiều về bạn hay đặt bạn trong lòng đâu. Nói cách khác, họ coi bạn như một người bạn xã giao, có thể cùng nhau đi chơi, giải trí khi rảnh rỗi, chứ không có ý gì khác.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *