The Devil

Bạn quả là kẻ mù quáng trong tình yêu, đã yêu là bất chấp tất cả để ở bên người ấy. Dù biết chuyện tình này chẳng đi đến đâu hay nhiều nguy hiểm, bạn vẫn mặc kệ tất thảy để lao vào như thiêu thân. Bạn không hề sợ hãi khi đối diện với tình cảm của mình. Mẫu người như bạn hầu như không bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ một lòng một dạ hướng về người mình yêu. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn mà đổ vỡ, thì cũng là do phía đối phương chủ động thay đổi tình cảm và rời đi trước.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *