The Emperor : Nếu người yêu bạn nói bận với bạn trong khoảng thời gian này thì có thể là do khối lượng công việc của bạn ý đang tăng lên, không kiểm soát được. Đồng thời, đối phương cũng sợ bạn lo lắng nên ít liên lạc với bạn hơn. Bạn đừng quá suy nghĩ, thời gian này trôi qua bạn ấy sẽ lại xuất hiện ngay bên cạnh bạn.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *