The Fool : Câu trả lời là không. Lá bài The Fool thể hiện rằng người cũ đã hoàn toàn buông tay bạn. Dù sự thật đau lòng biết mấy, nhưng đây là lúc bạn phải chấp nhận rằng mình không còn là tất cả đối với ai đó. Người ấy đang tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái và bạn cũng nên như vậy. Đồng thời, lá bài The Fool cho thấy rằng người ấy không hề ghét bỏ hay thù hằn gì bạn. Chỉ đơn giản là lúc này đây, họ đã bỏ lại mối quan hệ của hai người ở phía sau.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *