The Fool : Người ấy rời bỏ bạn vì họ cảm thấy bản thân không đủ khả năng, tiềm lực kinh tế để lo cho bạn một cuộc sống đầy đủ hoặc cảm thấy bản thân còn nhiều điểm non kém, không xứng với bạn. Thực chất, người yêu của bạn là một người rất tốt, trân trọng bạn và biết bạn xứng đáng một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tương lai rất khắc nghiệt khiến anh/cô ấy lo lắng không thể nắm tay bạn đi hết cuộc đời, sợ sẽ làm bạn khổ nên đành chọn cách chia tay với bạn.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *