The Hermit : The Hermit vẽ hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi cầm chiếc đèn bước đi trong đêm tối. Ông rời xa thế giới văn minh, rời xa sự ồn ào của xã hội để dành thời gian cho hành trình tìm lấy ánh sáng, lối đi cho con đường phát triển của mình. Khi The Hermit xuất hiện, nó mang đến ý nghĩa cơ hội trở nên giàu có không xuất phát từ ai khác ngoài xã hội, mà nó bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Có thể hình ảnh của bạn trong quá trình trở nên giàu có là hình ảnh một con người cô độc, tự lập, tự xây dựng. Nhưng hãy nhớ không ai khác mà chính bạn mới là người tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *