The Moon : Chọn lá bài này cho thấy sự quan tâm mà người ấy dành cho bạn chỉ như một người bạn tâm giao chứ không phải người yêu. Dù anh/cô ấy luôn vui vẻ và thoải mái khi ở bên bạn, luôn quan tâm và muốn dành thời gian cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa người ấy yêu bạn. Cảm xúc mà họ dành cho bạn khả năng cao chỉ dừng ở mức bạn bè tốt mà thôi. Họ quan tâm tới bạn, nhưng chỉ coi bạn như một bằng hữu.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *