The Star : Khi bốc lá bài này, cơ hội làm giàu của bạn sẽ đến từ những người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với bạn, như bố mẹ, anh chị em trong gia đình, hoặc những người mà bạn hết mức trân trọng. Đây đều là những người luôn sẵn sàng đầu tư, nuôi dưỡng cho sự phát triển của bản thân bạn.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *