The Stars : Người cũ hiện tại hi vọng rằng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè thay vì trở thành hai người xa lạ. Người ấy vẫn rất chân thành, luôn quan tâm, lo lắng cho bạn từ phía xa. Khó có thể khẳng định rằng họ còn yêu bạn hay không, nhưng chắc chắn họ vẫn còn thương bạn và mong muốn những điều tốt đẹp đến với bạn.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *