The Sun : Bạn có năng lượng tích cực trong người và biết tạo ra bầu không khí náo nhiệt xung quanh, ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Mọi người đều cảm thấy rất quý mến và vui vẻ khi ở cạnh bạn. Tuy nhiên đôi lúc bạn lại hơi nhạy cảm, dễ bị buồn vì một số yếu tố bên ngoài tác động.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *