The World : Bạn sẽ thành đôi với một người hay ghen tuông vô lối, mỗi khi ghen là sẽ lập tức nổi giận và kiếm cớ gây sự với bạn. Ngay cả khi giữa hai người vẫn chưa phát triển đến giai đoạn là người yêu của nhau thì anh ta cũng không thích bạn ở bên cạnh người khác. Hơn nữa, anh ta còn là người đàn ông khá bảo thủ và gia trưởng, càng tiếp xúc bạn sẽ càng nhận ra đối phương không thích hoặc không cho phép bạn làm trái ý mà ngược lại bắt bạn phục tùng và nghe lời anh ta.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *